Độc đáo lễ cấp sắc của người Dao Đỏ Cao Bằng

Lễ cấp sắc người Dao đỏ Cao Bằng là một nét văn hóa truyền thống độc đáo được gìn giữ bao đời nay. Họ quan niệm, người đàn ông sau khi được cấp sắc mới được coi là người trưởng thành, được tham gia cúng bái và giúp việc cho những thầy cúng trong các ngày lễ của gia đình và cộng đồng... Dưới đây là một số nghi lễ trong lễ cấp sắc của người Dao đỏ.

Các sư phụ (thầy) làm lễ để các thành viên cấp sắc (còn gọi là sư giáo) lên sàn để làm lễ.

Các sư phụ (thầy) làm lễ để các thành viên cấp sắc (còn gọi là sư giáo) lên sàn để làm lễ.    

Những em nhỏ được làm thủ tục cấp sắc.

Những em nhỏ được làm thủ tục cấp sắc.

Sư giáo cùng các thầy lên sàn làm lễ báo cáo lên Ngọc Hoàng và tổ tiên.

Sư giáo cùng các thầy lên sàn làm lễ báo cáo lên Ngọc Hoàng và tổ tiên.

Tại lễ cấp sắc của chồng, người phụ nữ Dao đỏ phải trùm khăn kín đầu. 
Tại lễ cấp sắc của chồng, người phụ nữ Dao đỏ phải trùm khăn kín đầu.    

Các sư giáo được thầy ban sắc cho từng người để làm lễ.  
Các sư giáo được thầy ban sắc cho từng người để làm lễ.    

Một nghi lễ trên sàn trong lễ cấp sắc.

Một nghi lễ trên sàn trong lễ cấp sắc.

Nghi lễ quan trọng trong quá trình cấp sắc.     
Nghi lễ quan trọng trong quá trình cấp sắc.    

Những người được cấp sắc nhận sắc từ thầy, và từ nay họ mới thật sự trưởng thành.

Những người được cấp sắc nhận sắc từ thầy, và từ nay họ mới thật sự trưởng thành.

 Những lời chúc may mắn sẽ được thầy đốt sau lễ cấp sắc.
Những lời chúc may mắn sẽ được thầy đốt sau lễ cấp sắc.    

Sau khi được cấp sắc, họ trở về nhà để báo với tổ tiên và hoàn thành thủ tục cấp sắc.  
Sau khi được cấp sắc, họ trở về nhà để báo với tổ tiên và hoàn thành thủ tục cấp sắc.  

Minh Tuyền – Văn Hiếu/ baocaobang.vn

Từ khóa: dao do cap sac phong tuc bac ninh

Tin nổi bật
Tin mới nhất
tin tuc