• youtube
  • facebook

Xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135

Ngày 16/3, Văn phòng điều phối Chương trình 135 đã tổ chức Hội thảo xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 135) giai đoạn 2016-2020.

Theo dự thảo Tờ trình và Quyết định, địa bàn các xã, thôn cần xác định tiêu chí hoàn thành mục tiêu Chương trình135 giai đoạn 2016-2020 có tổng cộng 2.139 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu và 3.973 thôn của xã khu vực II thuộc diện đầu tư của Chương trình 135.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: VGP/Đỗ Hương

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: VGP/Đỗ Hương

Về cụ thể các tiêu chí, xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 cần đạt được 1 trong 2 tiêu chí: Tiêu chí 1 - Xã đạt chuẩn nông thôn mới hoặc xã được nâng cấp lên phường, thị trấn; Tiêu chí 2 - Xã có tổng tỉ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 dưới 16%, trong đó tỉ lệ hộ nghèo dưới 11% và đạt tối thiểu sáu trên tám điều kiện liên quan đến hạ tầng đường giao thông, hệ thống thủy lợi, điện, trường học...

Đối với thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 cần đạt được 1 trong 2 tiêu chí: Tiêu chí 1 - Thôn của xã đạt chuẩn Nông thôn mới; Tiêu chí 2 - Thôn có tổng tỉ lệ hộ nghèo và cận nghèo dưới 65% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 và đạt tối thiểu hai trong ba điều kiện liên quan đến hạ tầng giao thông, trường học, nhà văn hóa.

Thảo luận, góp ý cho dự thảo Tờ trình và Quyết định, ý kiến các đại biểu đã tập trung đề cập tới việc xác định các tiêu chí dành cho cấp xã và cấp thôn. Trong đó một số ý kiến cho rằng nguyên tắc xác định tiêu chí xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 cần bám sát theo các tiêu chí khi xét các xã vào diện đầu tư của chương trình để có sự đối chiếu cho thấy hiệu quả của đầu tư.

Việc xác định các tiêu chí cần có căn cứ thực tiễn, căn cứ pháp lý để đưa ra giải pháp thuyết phục - tiêu chí càng rõ ràng thì càng thuận lợi trong thực hiện. Dự thảo tờ trình cũng cần đánh giá sự phát triển kinh tế-xã hội sau khi xã, thôn khu được đầu tư, việc xét các xã hoàn thành mục tiêu này cần được tiến hành định kỳ hằng năm...

Theo ông Ngô Trường Thi, Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo (Bộ LĐ&TBXH) cần lượng hóa chi tiết các chỉ tiêu đề ra để phù hợp cùng chương trình Mục tiêu quốc gia về Nông thôn mới. “Cũng cần có chi tiết đưa vào Quyết định về việc đã hoàn thành chương trình 135 nhưng vẫn được bố trí vốn thì không được dùng nữa để tập trung nguồn lực cho các địa phương vẫn còn ở diện được đầu tư”, ông Thi nhấn mạnh.

Theo ông Phạm Bình Sơn, Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng 135 cho biết, theo tính toán của Uỷ ban Dân tộc, nếu thực hiện tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 như đề xuất thì kết thúc năm 2020 sẽ có khoảng 180 xã, 400 thôn hoàn thành chương trình này. Với số lượng xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 như trên sẽ có tác động lớn về kinh tế-xã hội trên cả nước.