• youtube
  • facebook

UBND tỉnh: Họp đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ chuẩn bị cho Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch

Ngày 27/9, UBND tỉnh tổ chức họp đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ chuẩn bị cho Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Cao Bằng năm 2018; Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất Toàn cầu Non nước Cao Bằng; Công bố Di tích lịch sử điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950 huyện Thạch An là Di tích Quốc gia đặc biệt gắn với Chương trình Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc.

Dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo một số sở, ngành; các tiểu ban phục vụ, tổ giúp việc. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Hội nghị chủ trì cuộc họp.

 Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh phát biểu tại cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh phát biểu tại cuộc họp.

Đến nay, các tiểu ban đã xây dựng, ban hành quyết định thành lập và phân công tổ giúp việc cho từng tiểu ban; ban hành kế hoạch hoạt động của từng tiểu ban và phân công các thành viên phụ trách triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Các tiểu ban đã tổng hợp đăng ký danh mục dự án kêu gọi đầu tư tại Hội nghị, xây dựng dự thảo lần 1 kịch bản chi tiết điều hành Hội nghị Xúc tiến đầu tư; phối hợp với các sở, ngành lập danh sách khách mời (các nhà đầu tư...), các kế hoạch hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra trong Chương trình du lịch Qua những miền di sản Việt Bắc. Xây dựng dự toán kinh phí; chuẩn bị chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng đô thị; xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trước, trong và sau sự kiện...

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đề nghị: Các tiểu ban tiếp tục rà soát kế hoạch của tiểu ban và triển khai thực hiện theo đúng lộ trình đã ban hành, phối hợp chặt chẽ giữa các tiểu ban trong xây dựng các nhiệm vụ, nội dung. Sớm hoàn chỉnh kịch bản hội nghị; báo cáo các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, rà soát lại danh sách khách mời; chuẩn bị các nội dung để  làm việc với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; xây dựng và hoàn thiện các bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh. Sớm hoàn thành các dự thảo: kịch bản văn học, kịch bản nghệ thuật, thiết kế sân khấu; kế hoạch Triển lãm ảnh, Chương trình biểu diễn văn nghệ dân gian và trình diễn trang phục dân tộc, thi đấu các môn thể thao, gian hàng quảng bá du lịch, dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ của các tiểu ban... để báo cáo Ban Tổ chức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Đề nghị các thành viên 4 tiểu ban trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình phụ trách chỉ đạo đơn vị sớm thực hiện các nội dung, nhiệm vụ đã có trong kế hoạch, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Cao Bằng năm 2018; Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất Toàn cầu Non nước Cao Bằng; Công bố Di tích lịch sử điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950 huyện Thạch An là Di tích Quốc gia đặc biệt gắn với Chương trình Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc diễn ra thành công.

create

Minh Hòa / baocaobang.vn