• youtube
  • facebook

Trên 36,324 tỉ đồng nâng chất lượng nước thải sau xử lý của Nhà máy xử lý nước thải TP Cần Thơ

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa ký ban hành Quyết định số 2500/QĐ-UBND, ngày 7-10-2021, phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình nâng chất lượng nước thải sau xử lý của Nhà máy xử lý nước thải TP Cần Thơ từ cột B lên cột A theo Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp (QCVN 40:2011/BTNMT) của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, tổng mức đầu tư để nâng chất lượng nước thải sau xử lý của Nhà máy xử lý nước thải TP Cần Thơ là trên 36,324 tỉ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng sau thuế trên 24,146 tỉ đồng; chi phí thiết bị trên 5,088 tỉ đồng; chi phí quản lý dự án trên 669 triệu đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng trên 2,531 tỉ đồng; chi phí khác trên 512 triệu đồng và phần còn lại là chi phí dự phòng.

Dự án thu gom, xử lý nước thải TP Cần Thơ (Nhà máy xử lý nước thải TP Cần Thơ) đưa vào vận hành từ tháng 7-2018, có tổng mức đầu tư trên 494 tỉ đồng, trong đó, Ngân hàng Tái thiết Đức tài trợ 281 tỉ đồng, phần còn lại là vốn đối ứng của TP Cần Thơ. Nhà máy có công nghệ lắng lọc cấy vi sinh để xử lý, với công suất 30.000m3/ngày đêm. Tuy nhiên mạng lưới thu gom đấu nối chưa đầy đủ nên hiện tại nhà máy xử lý khoảng 21.000-22.000m3/ngày đêm, lúc cao điểm xử lý 25.000-26.000m3/ngày đêm (tùy thời điểm). Nhà máy xử lý nước thải TP Cần Thơ đã chính thức được UBND thành phố quyết định đầu tư góp phần nâng cao hiệu quả, đảm bảo an toàn chất lượng nước sau khi xử lý xả ra môi trường...

create

H.VĂN / baocantho.com.vn

Nguồn: https://baocantho.com.vn/tren-36-324-ti-dong-nang-chat-luong-nuoc-thai-sau-xu-ly-cua-nha-may-xu-ly-nuoc-thai-tp-can-tho-a139102.html