• youtube
  • facebook

Toàn tỉnh: Vận động ủng hộ Quỹ “Hỗ trợ nông dân“ được hơn 4 tỷ đồng

9 tháng năm 2018, Hội Nông dân tỉnh vận động các tổ chức, cá nhân quyên góp, ủng hộ Quỹ 'Hỗ trợ nông dân' được 4 tỷ 162 triệu đồng, đạt 75% kế hoạch. Từ nguồn quỹ, Hội đã khảo sát, xây dựng 8 dự án cho vay luân chuyển vốn với số tiền 1 tỷ 200 triệu đồng; giải ngân 6 dự án với số tiền 2 tỷ 200 triệu đồng...

Nông dân xã Quốc Dân (Quảng Uyên) thực hành cách ủ phân hữu cơ vi sinh từ chế phẩm EMIC. 

Nông dân xã Quốc Dân (Quảng Uyên) thực hành cách ủ phân hữu cơ vi sinh từ chế phẩm EMIC. 

Hội phối hợp với Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp cung ứng 655,3 tấn phân bón các loại cho nông dân trị giá trên 4 tỷ đồng; phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ nông dân nông thôn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức tập huấn về chuỗi giá trị cho 50 học viên. Phối hợp với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tổ chức 5 lớp tập huấn ủ phân hữu cơ, nuôi giun quế, trồng nấm tại các xã: Quốc Dân (Quảng Uyên), Đại Sơn (Phục Hòa), Lê Lai (Thạch An), Tam Kim (Nguyên Bình) và Thị trấn huyện Thông Nông cho 230 học viên.

Các cấp Hội giúp đỡ gia đình hội viên gặp khó khăn, hoạn nạn 3.350 công lao động, cho vay không tính lãi trên 850 triệu đồng; vận động cán bộ, hội viên nông dân đóng góp 32 triệu đồng, tham gia 11.790 công lao động tu sửa, làm mới đường liên xóm, nạo vét mương thủy lợi, tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm...

create

T.H / baocaobang.vn