• youtube
  • facebook

Toàn tỉnh: Bố trí ổn định dân cư cho 310 hộ dân vùng thiên tai, biên giới

Thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020, đến nay, toàn tỉnh đã bố trí ổn định cho 310 hộ dân.

Nhà dân tại xã Xuân Trường (Bảo Lạc) bị tốc mái do gió lốc. Ảnh: Minh Khôi
Nhà dân tại xã Xuân Trường (Bảo Lạc) bị tốc mái do gió lốc. Ảnh: Minh Khôi

Trong đó, bố trí dân cư vùng thiên tai được 254 hộ (40 hộ di dân tập trung, 214 hộ di dân xen ghép). Bàn giao 0,792 ha đất ở; 20,9 ha đất sản xuất nông nghiệp. Tổng số vốn được bố trí cả giai đoạn 21 tỷ 480 triệu đồng, đã giải ngân đạt 100%. Xây dựng hạ tầng cơ sở tại các dự án, điểm bố trí dân cư, gồm: 1 km giao thông; 1 công trình thủy lợi; 2 công trình cấp nước sinh hoạt; 1 km đường điện...

Giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025, toàn tỉnh có 1.560 hộ dân vùng thiên tai, 7.811 hộ dân vùng biên giới, 67 hộ vùng đặc biệt khó khăn có nhu cầu bố trí ổn định dân cư.

create

Khánh Hà / baocaobang.vn