• youtube
  • facebook

THÔNG BÁO: Lịch cắt điện trên toàn bộ các huyện tại địa bàn tỉnh Gia Lai từ ngày 21/6 đến 23/6

Nhằm đảm bảo cho việc sửa chữa điện đúng lịch trình, công ty điện lực Gia Lai đã đưa ra danh sách ngày cúp, thời gian địa điểm cúp để người dân nắm rõ và sắp xếp thuận tiện cho việc buôn bán sinh hoạt. Dưới đây là lịch cúp điện từ ngày 21/6-23/6.

 Pleiku

 

 

 

Chư Sê

 

 

 Đức cơ    

 

 

IaGrai

 

Mang Yang

 

 

 

 

 

 

create

PV (cskh.cpc.vn) / Tin nhanh Online