• youtube
  • facebook

Phát hiện mật đạo, giấy nhắc “chơi với con“ trong nhà trùm ma túy Nguyễn Văn Thuận

Một mật đạo được PV Lao Động ghi nhận bên trong nhà của trùm ma túy Nguyễn Văn Thuận (Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La).

Video:

Link: https://laodong.vn/video-thoi-su/phat-hien-mat-dao-giay-nhac-choi-voi-con-trong-nha-trum-ma-tuy-nguyen-van-thuan-616628.ldo

create

DUNG HÀ / laodong.vn