• youtube
  • facebook

NÓNG: Điểm chuẩn của ĐH Hải Phòng 2018

Điểm chuẩn trường đại học Hải Phòng 2018 cao nhất là 22 điểm, thấp nhất là 14 điểm.

 

Điểm chuẩn trường đại học Hải Phòng 2018 

Điểm chuẩn trường đại học Hải Phòng 2018 

 

 

create

Nguyễn Thảo / vietnamnet.vn