• youtube
  • facebook

Nguyên Bình (Cao Bằng): Chi hơn 15 tỷ đồng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho năm học mới

Từ nguồn ngân sách nhà nước và xã hội hóa, năm học 2017 - 2018, huyện Nguyên Bình đầu tư trên 15 tỷ đồng xây dựng trường, lớp học và mua trang thiết bị cho các trường học trên địa bàn.

Để chuẩn bị cho năm học mới, huyện Nguyên Bình được phê duyệt đầu tư 7 điểm trường mầm non với tổng số vốn hơn 2,1 tỷ đồng (4 điểm trường xã Phan Thanh, 3 điểm trường xã Ca Thành); vận động xã hội hóa được hơn 500 triệu đồng xây dựng 1 phòng học mầm non tại xã Ca Thành. Ngân sách nhà nước cấp hơn 12,4 tỷ đồng đầu tư trang thiết bị cho các trường học, gồm: đồ chơi ngoài trời, thiết bị tối thiểu cho mầm non 5 tuổi, thiết bị dạy học cho trường tiểu học và THCS.

Trường Mầm non Minh Tâm (Nguyên Bình) được đầu tư sửa chữa để đáp ứng yêu cầu dạy và học.

Trường Mầm non Minh Tâm (Nguyên Bình) được đầu tư sửa chữa để đáp ứng yêu cầu dạy và học.

Năm học này huyện sẽ thực hiện rà soát, quy hoạch mạng lưới trường lớp đến năm 2020 và định hướng dồn ghép các điểm trường lẻ để tăng số học sinh trong một lớp tại các điểm trường. Sáp nhập các trường trên cùng địa bàn để thuận lợi hơn trong thực hiện nhiệm vụ. Giải thể các đơn vị không còn phù hợp với quy hoạch và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tách các trường có đủ điều kiện để xây dựng trường chuẩn và thực hiện tiêu chí nông thôn mới.

create

P.V / baocaobang.vn