• youtube
  • facebook

MTTQ các tỉnh triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động

Ngày 11/12, tại tỉnh Cao Bằng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác cụm thi đua các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc năm 2018.

Cụm thi đua các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc gồm 7 tỉnh là Hà Giang, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên và Cao Bằng. Năm 2018, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong cụm thi đua đã phát huy tốt vai trò tập hợp, đoàn kết nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

100% Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”; có nhiều hình thức đổi mới, phong phú, đa dạng trong thực hiện tốt Cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đồng thời xây dựng và phát huy các mô hình tự quản của nhân dân; triển khai Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện hiệu quả công tác chăm lo cho người nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ…Bên cạnh đó vận động, ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo', Quỹ 'Xây dựng nông thôn mới' được hàng chục tỷ đồng; thăm tặng quà hơn 20.000 lượt đối tượng chính sách; xây dựng trên 1.000 nhà 'Đại đoàn kết'…

Phát biểu tại hội nghị, ông Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng khẳng định, trong những năm qua, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã đóng góp nhiều công sức để tỉnh Cao Bằng đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.

MTTQ các cấp không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Nhiều phong trào, cuộc vận động lớn do MTTQ phát động đã đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa trên địa bàn, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ tỉnh thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trong những năm qua.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tập hơp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội...

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị MTTQ các tỉnh trong cụm thi đua cần tập trung tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội MTTQ các cấp; triển khai tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đặc biệt là đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Chương trình xây dựng nông thôn mới cần hướng tới người dân, cải thiện đời sống, giải quyết việc làm; đẩy mạnh công tác chăm lo cho người nghèo, các đối tượng yếu thế trong xã hội, các gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai; Bên cạnh đó đổi mới nội dung, đa dạng hóa công tác giám sát và phản biện xã hội; thường xuyên kiện toàn, đảm bảo các cơ chế hoạt động của hội đồng tư vấn các cấp; làm tốt công tác đối ngoại nhân dân...

 

create

TTXVN