• youtube
  • facebook

Hà Quảng huy động nguồn lực để giảm nghèo

Huyện Hà Quảng huy động các nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn: điện, đường, trường, trạm, thủy lợi; hỗ trợ nông dân nghèo sản xuất, đào tạo nguồn nhân lực, dạy nghề cho lao động nông thôn, hỗ trợ các dịch vụ nâng cao đời sống nhân dân…, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn.

Giai đoạn 2005 - 2009, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Hà Quảng vẫn còn ở mức cao. Sau nhiều đợt khảo sát thực tế, huyện xác định thực hiện hiệu quả nghị quyết chuyên đề, tập trung phát triển sản xuất hàng hóa theo công thức "3 cây + 2 con" (cây thuốc lá ở vùng đồng; cây ngô, cây lạc hàng hóa, nuôi bò, lợn đen ở vùng cao), kết hợp lồng ghép với các chương trình, dự án đầu tư, tổng hợp nguồn lực của địa phương, tập trung vốn hoàn thành dứt điểm từng dự án… 

Nhờ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, gia đình anh Lý Văn Nhánh, dân tộc Mông, xóm Lũng Hoài, xã Hạ Thôn (Hà Quảng) vươn lên thoát nghèo.
Nhờ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, gia đình anh Lý Văn Nhánh, dân tộc Mông, xóm Lũng Hoài, xã Hạ Thôn (Hà Quảng) vươn lên thoát nghèo.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện phân công các thành viên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc từng cụm xã, giao trách nhiệm cụ thể để mỗi đơn vị thực hiện giảm nghèo phù hợp với thế mạnh của mình. Hội Phụ nữ tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức cho hội viên, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Khuyến nông - Khuyến lâm huyện tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm sản xuất... Hội Nông dân vận động hội viên tích cực sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Ủy ban MTTQ tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp tiền, vật chất hỗ trợ các hộ nghèo xây nhà ở… Các phòng, ban, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội thường xuyên đối thoại trực tiếp với các hộ nghèo nhằm triển khai tốt các chính sách ưu đãi đúng đối tượng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của họ để có hướng giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời, phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể. Qua những cuộc đối thoại trực tiếp, người nghèo nắm bắt được các chính sách ưu đãi, nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

Từ năm 2010 - 2017,  huyện hỗ trợ hơn 4.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo vay vốn với lãi suất ưu đãi; giải quyết việc làm mới cho 3.072 lao động; hỗ trợ phát triển sản xuất 2.066 con bò, 1.315 con lợn, 33.000 con  gà giống, mở 303 lớp tập huấn khuyến nông - khuyến lâm, khuyến ngư cho hơn 12.000 lượt người; triển khai các mô hình giống ngô lai, lạc, khoai tây vụ đông, trồng rau sạch, cây ăn quả…, đem lại hiệu quả, nâng cao trình độ sản xuất, góp phần giảm nghèo, ổn định cuộc sống. Cùng với đó, huyện lồng ghép Chương trình 135 hỗ trợ 4 mô hình chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng ngô, lúa, lạc, đỗ tương; hỗ trợ giống lúa, ngô, lạc, cây ăn quả, trâu, bò, dê, lợn giống, phân bón, máy tẽ ngô, máy thái thức ăn gia súc, máy tuốt lúa, máy xay xát; hỗ trợ làm 912 chuồng trại…, với tổng kinh phí hơn 14 tỷ đồng... Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam hỗ trợ 19 tỷ 913 triệu đồng xây 534 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách và người có công trên địa bàn huyện; xây dựng 70 tuyến giao thông nông thôn... Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn thực hiện được 62 công trình, với tổng kinh phí hơn 209 tỷ đồng…

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách giảm nghèo, người dân ở các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa thay đổi căn bản tập quán sản xuất, biết lựa chọn những loại hình sản xuất phù hợp gắn với thị trường, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2005 đạt 12 triệu đồng/ha, đến nay tăng lên gần 30 triệu đồng/ha ở vùng cao; nhiều xã vùng đồng đạt 50 - 100 triệu đồng/ha. Tất cả các xã vùng cao đều có đường nhựa, các xóm có bể nước phục vụ sinh hoạt cho người dân. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2010 giảm 6,28%, năm 2016 giảm 4,28%. Đến ngày 31/12/2016, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 53,43%.

Anh Lý Văn Tu, dân tộc Mông, điểm định canh định cư xóm Pò Xà - Lũng Cát, xã Nà Sác cho hay: Các tổ chức, đoàn thể thường xuyên đến từng nhà tìm hiểu nhu cầu của bà con, qua đó, giúp bà con phương tiện sản xuất, giống vật nuôi, cây trồng phù hợp và trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt… Gia đình tôi được Nhà nước hỗ trợ tiền xây nhà, khai hoang ruộng đất, mua bò và giống cây trồng, cuộc sống gia đình tôi và những hộ dân điểm định canh định cư xóm Pò Xà - Lũng Cát đã ổn định.


Nông dân xã Đào Ngạn (Hà Quảng) chăm sóc thuốc lá.

Để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả cao, theo đồng chí Trần Thị Oanh, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hà Quảng, huyện tiếp tục xây dựng các giải pháp cụ thể, như: Tập trung vào các đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp hỗ trợ người nghèo, xã nghèo, tạo cơ hội về phát triển sản xuất để thoát nghèo thông qua các chính sách phát triển hạ tầng cơ sở, hỗ trợ sản xuất, tín dụng ưu đãi, dạy nghề, tạo việc làm, khuyến nông, khuyến lâm… Xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, mô hình liên kết doanh nghiệp với hộ nghèo, xã nghèo để phát triển kinh tế. Đặc biệt, lồng ghép tốt hơn các nguồn vốn trung ương với địa phương; huy động mọi nguồn lực để thực hiện hiệu quả hơn chương trình xây dựng hạ tầng cơ sở cho các xã đặc biệt khó khăn, coi đây là giải pháp then chốt để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

 

create

Kim Thoa / baocaobang.vn