• youtube
  • facebook

Giám đốc Sở Ngoại vụ Cao Bằng có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất

Trong chương trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đang diễn ra (từ ngày 10-12/12) đã lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 chức danh do HĐND tỉnh bầu thông qua lá phiếu của 45 đại biểu tham dự.

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm

Kết quả người bị nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất là ông Lê Thành Chung – Giám đốc Sở Ngoại vụ với 11 phiếu (tỷ lệ 22,45). Thứ 2 là bà Đồng Thị Kiều Oanh – Giám đốc Sở Nội vụ có 10 phiếu (20,4%). Thứ 3 là ông Thái Hồng Thịnh – Giám đốc Sở TN&MT 8 phiếu. Có 3 người là Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh không bị phiếu tín nhiệm thấp nào.

Người có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất chính là ông Đàm Văn Eng – Chủ tịch HĐND tỉnh với 41 phiếu. Tiếp theo lần lượt là ông Đàm Viết Hà 36 phiếu, ông Nông Thanh Tùng và ông Hoàng Xuân Ánh – Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đạt 35 phiếu. Ngược lại thì có một số Giám đốc Sở đạt rất ít phiếu tín nhiệm cao, chỉ ngang bằng, thậm chí còn thấp số phiếu tín nhiệm thấp.

Đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh Cao Bằng thực hiện quyền giám sát đặc biệt quan trọng đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Nhằm đánh giá những nỗ lực, cố gắng, kết quả đạt được của những người được lấy phiếu tín nhiệm từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

==

create

TOÁN NGUYỄN / Nông Nghiệp