• youtube
  • facebook

Điều kiện bắt buộc để lao động tự do được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116

Liên quan tới gói hỗ trợ theo Nghị quyết 116, nhiều người thắc mắc rằng lao động tự do có tham gia bảo hiểm tự nguyện thì có được nhận hỗ trợ không.

Một trong những vấn đề được quan tâm nhất hiện này chính là vấn đề hỗ trợ người lao động do Covid-19. Với tỉ lệ dân lao động tự do cao, đối tượng này còn khá nhiều thắc mắc về hỗ trợ theo Nghị quyết 116 mới được Chính phủ ban hành.

Lao động tự do là những người làm nhiều công việc khác nhau trong một thời gian, không mang tính ổn định lâu dài và đặc biệt là không ký kết hợp đồng lao động. Họ thường là những người làm đa ngành nghề, không bị ràng buộc bởi bất kỳ cơ quan, tổ chức hay doanh nghiệp nào.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm, người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

- Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

- Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

- Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng.

Như vậy, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là người có hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc với người sử dụng lao động. Và đây cũng chính là những đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Do đó, những lao động còn lại – người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Trong khi đó, theo quy định tại Nghị quyết 116, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là điều kiện quan trọng để được xét hưởng hỗ trợ.

Như vậy, lao động tự do có tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, và không đủ điều kiện để nhận hỗ trợ tiền từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116.

create

PV / khoevadep.com.vn

Nguồn: http://www.khoevadep.com.vn/dieu-kien-bat-buoc-de-lao-dong-tu-do-duoc-nhan-ho-tro-theo-nghi-quyet-116-d353251.html