• youtube
  • facebook

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2019 chuyên Vĩnh Phúc nhiều thay đổi, chỉ từ 20,80 điểm

Trong số các lớp chuyên, Chuyên Anh có số điểm đầu vào cao nhất là 37 điểm; tiếp theo là Chuyên Toán: 36,40. Đây là tổng điểm của 4 bài thi, trong đó 3 môn Toán, Văn, Anh nhân hệ số 1, môn chuyên nhân hệ số 2.

 

create

PV / vinhphuc.edu.vn