• youtube
  • facebook

Cho học sinh nghỉ học vì giáo viên bận tiếp khách

Hiệu trưởng các trường giải thích vì xã có đoàn nông thôn mới về kiểm tra nên điều một số giáo viên đi tiếp khách, một số giáo viên thì bận đi họp chuyên đề, nên trường cho học sinh nghỉ học.

Phụ huynh có con đang học ở Trường Mầm non Đức An và Trường Tiểu học Đức An (xã Đức An, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), cho biết sáng ngày 7/12, con em họ "bỗng nhiên" phải nghỉ học.

Lớp học ở Trường Mầm non Đức An vắng bóng trẻ vì giáo viên bận đi tiếp khách

Lớp học ở Trường Mầm non Đức An vắng bóng trẻ vì giáo viên bận đi tiếp khách

Một phụ huynh phản ánh: "Hôm qua, nhà trường thông báo sáng thứ 5 cho các con nghỉ học vì bận hội thi thể thao, nhưng chúng tôi lại thấy các hiệu trưởng, hiệu phó cùng giáo viên đang bận hội họp, tiếp khách ở hội trường UBND xã Đức An".

Phụ huynh cho biết thêm hôm nay là ngày giữa tuần nhưng nhà trường lại sắp xếp cho học sinh nghỉ học để giáo viên đi rót nước, lấy tài liệu phụ vụ cho các đoàn kiểm tra nông thôn mới.

Một giáo viên Trường Mần non Đức An cũng công nhận trường cho học sinh nghỉ học để đón đoàn nông thôn mới về trường đánh giá cơ sở vật chất, và giáo viên đi lao động ở dưới các thôn.

Trường Tiểu học Đức An thông báo nghỉ học vì lý do hội thi thể thao, tuy nhiên hiệu trưởng, giáo viên lại bận theo đoàn nông thôn mới ở trụ sở xã

Trường Tiểu học Đức An thông báo nghỉ học vì lý do hội thi thể thao, tuy nhiên hiệu trưởng, giáo viên lại bận theo đoàn nông thôn mới ở trụ sở xã

Hiệu trưởng Trường Mần non Đức An, bà Trần Thị Hoa, giải thích: “Sáng nay, xã yêu cầu 5 giáo viên hợp đồng sang bưng nước, lấy tài liệu cho đoàn kiểm tra nông thôn mới. Bên cạnh đó, trường có 4 người đi họp chuyên đề nên không đủ giáo viên đứng lớp, phải cho trẻ nghỉ học".

Bà Thái Thị Minh Hồng, Phó trưởng Phòng GD-ĐT huyện Đức Thọ, cũng thông tin: "Sáng ngày 7/12, học sinh ở địa bàn xã Đức An nghỉ học đột xuất là do xã yêu cầu các trường điều động 5 giáo viên tiểu học, 5 giáo viên mầm non mặc áo dài đi tiếp khách của đoàn nông thôn mới, đồng thời, họ phối hợp cán bộ quản lý họp hội đồng đầu tháng".

create

Đậu Tình / vietnamnet.vn