• youtube
  • facebook

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa K35

Chiều 30/9, Trường Chính trị Hoàng Đình Giong tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, khóa 35.

Lãnh đạo nhà trường tặng giấy khen cho các học viên đạt danh hiệu học tập tốt, rèn luyện tốt.

Lãnh đạo nhà trường tặng giấy khen cho các học viên đạt danh hiệu học tập tốt, rèn luyện tốt.

Trong thời gian 10 tháng, 74 học viên là cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ngành, huyện, Thành phố được nghiên cứu các nội dung: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin; Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản của Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực đời sống xã hội; Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở; Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở; Tình hình, nhiệm vụ của địa phương và nghiên cứu thực tế tại cơ sở.

Kết thúc khóa học, 100% học viên tốt nghiệp, trong đó có 20 học viên đạt loại giỏi, chiếm 27%. Trường Chính trị Hoàng Đình Giong tặng giấy khen cho 8 học viên đạt danh hiệu học tập tốt, rèn luyện tốt.  

create

P.O / baocaobang.vn