• youtube
  • facebook

3 quy định mới cần lưu ý về tiền lương và trợ cấp có hiệu lực từ 1/7

Bắt đầu từ 1/7, một số quy định về tiền lương và trợ cấp dành cho cán bộ, công chức sẽ bắt đầu có hiệu lực. Sau đây là 3 nội dung đáng chú ý và cần phải lưu tâm.

 

1. Tăng mức lương cơ sở lên 1.390.000 đồng/tháng

Nghị định 72/2018/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2018 quy định tăng mức lương cơ sở cho
cán bộ công chức viên chức
từ mức 1.300.000 đồng/tháng lên mức 1.390.000 đồng/tháng. Các đối tượng được áp dụng cụ thể như sau:

- Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008;

- Cán bộ, công chức cấp xã quy định theo Khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008;

- Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật viên chức năm 2010;

- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP;

- Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP;

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;

- Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân;

- Người làm việc trong tổ chức cơ yếu;

- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

2. Áp dụng cách tính lương và phụ cấp theo lương cơ sở mới từ ngày 1/7/2018

Cùng với việc tăng lương cơ bản lên 1.390.000đ/tháng, Dự thảo mới cũng ra văn bản hướng dẫn thực hiện thay đổi các công thức tính lương và phụ cấp của cán bộ công chức. Các công thức mới như sau:

- Công thức tính mức lương:

Mức lương thực hiện từ ngày 1/7/2018 = 1.390.000 đồng x Hệ số lương hiện hưởng

- Công thức tính các khoản phụ cấp theo mức lương cơ sở:

Mức phụ cấp từ ngày 1/7/2018 = 1.390.000 đồng x Hệ số phụ cấp hiện hưởng

- Công thức tính các khoản phụ cấp theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung

Mức phụ cấp từ 1/7/2018 = 1.390.000 đồng + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 1/7/2018 (nếu có) + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung từ 1/7/2018 (nếu có) x Tỉ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định

- Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu từ 1/7/2018 = 1.390.000 đồng x Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có)

- Công thức tính mức hoạt động phí

Mức hoạt động phí từ 1/7/2018 = 1.390.000 đồng x Hệ số hoạt động phí theo quy định

3. Tăng thêm 6,92% lương hưu, trợ cấp cho 8 đối tượng từ 1/7/2018

Dự thảo Nghị định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp
bảo hiểm xã hội
và trợ cấp hàng tháng nêu rõ, từ ngày 1/7/2018 đối tượng sau đây sẽ được điều chỉnh tăng thêm 6,92% lương hưu:

- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng;

- Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP, Nghị định 121/2003/NĐ-CP và Nghị định 09/1998/NĐ-CP đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng;

- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định pháp luật, người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg ngày 4/8/2000, Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 6/5/2010; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

- Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng;

- Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008, Quyết định 38/2010/QĐ-TTg ngày 6/5/2010;

- Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010;

- Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011;

- Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

create

PV / khoevadep.com.vn