• youtube
  • facebook

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội: Điểm ngành kế toán giảm mạnh

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội vừa chính thức công bố điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) năm 2018. Theo đó, điểm trúng tuyển cao nhất tiếp tục thuộc về khoa Kinh tế Quốc dân với 24,35 điểm (trừ các khoa có Tiếng Anh hệ số 2).

Điểm trúng tuyển vào khoa Kế toán năm nay chỉ 23,6 điểm, giảm mạnh so với năm 2017 (27 điểm). Đây cũng là khoa có điểm chuẩn cao nhất của năm 2017. 

Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội năm nay không có khoa nào lấy dưới 20 điểm. Thấp nhất là khoa Quản lý đất đai cũng lấy 20,5 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội năm 2018

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội năm 2018

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân 2017

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân 2017

create

Xuân Hưng / vnmedia.vn