• youtube
  • facebook

Tạm thời không cho người dân và du khách tham quan, khám phá hang Ngườm Pục (Thạch An)

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh có ý kiến chỉ đạo: Tạm thời không cho người dân và du khách tham quan, khám phá hang Ngườm Pục, xã Lê Lợi (Thạch An) để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự và bảo vệ cảnh quan, di sản... cho đến khi có chỉ đạo của UBND tỉnh.

UBND tỉnh Cao Bằng vừa có Văn bản số 1434/UBND-CN ngày 16/5/2017 về việc quản lý, bảo vệ hang Ngườm Pục, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Theo đó, sau khi xem xét nội dung Công văn số 776/STNMT-KS ngày 16/5/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc quản lý, khảo sát đánh giá hang Ngườm Pục, huyện Thạch An, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao cho UBND huyện Thạch An tổ chức quản lý, bảo vệ hang Ngườm Pục, huyện Thạch An. Để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự và bảo vệ cảnh quan, di sản..., tạm thời không cho người dân và du khách tham quan, khám phá hang Ngườm Pục cho đến khi có chỉ đạo của UBND tỉnh Cao Bằng. Giao Sở tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND huyện Thạch An xác định ranh giới, khu vực hang Ngườm Pục cần bảo vệ (xác định phạm vi, các điểm cần bảo vệ)..., hướng dẫn UBND huyện Thạch An tổ chức quản lý, bảo vệ hang. Làm việc với Viện Khoa học địa chất và Khoáng sản để lập các thủ tục có liên quan thực hiện công tác khảo sát, đánh giá khu vực hang động Ngườm Pục, xã Lê Lợi, huyện Thạch An theo quy định.

Hang Ngườm Pục có nhiều nhũ đá tuyệt đẹp. Ảnh Hải Bằng

Hang Ngườm Pục có nhiều nhũ đá tuyệt đẹp. Ảnh Hải Bằng

Ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện Thạch An có Thông báo số 273/TB-UBND về việc tạm thời không cho người dân và du khách đến tham quan, khám phá hang Ngườm Pục, xã Lê Lợi, huyện Thạch An. Trong đó, nêu rõ, để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự và bảo vệ nguyên trạng cảnh quan di sản khu vực hang Ngườm Pục, xã Lê Lợi, trong khi chờ các cơ quan có thẩm quyền đến khảo sát, đánh giá và lập các thủ tục để quản lý, bảo vệ, khai thác phục vụ nghiên cứu khoa học và phục vụ du lịch, UBND huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng thông báo:

Tạm thời không cho người dân và du khách đến tham quan, khám phá hang Ngườm Pục, xã Lê Lợi - thời gian kể từ ngày 20/5/2017 cho đến khi có chỉ đạo của UBND tỉnh Cao Bằng; các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, trường học, các xã, thị trấn tổ chức thông tin, tuyên truyền để người dân tham gia quản lý, bảo vệ khu vực hang động, không tổ chức đến tham quan, du lịch tại khu vực nêu trên; đối với các tổ chức đến nghiên cứu, khảo sát, đánh giá giá trị khu vực hang động Ngườm Pục phải được sự nhất trí của UBND tỉnh Cao Bằng và của UBND huyện Thạch An trước khi đến khảo sát thực địa.

UBND xã Lê Lợi phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan của huyện, xã thực hiện nghiêm túc các quy định của cấp có thẩm quyền về quản lý và bảo vệ các danh lam thắng cảnh trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo các tổ bảo vệ thực hiện nghiêm chức năng, nhiệm vụ được giao và trực tiếp chịu trách nhiệm trước UBND huyện đối với những sự việc xảy ra liên quan đến an ninh, an toàn khu vực hang động trong thời gian tạm dừng cho nhân dân và các tổ chức cá nhân đến tham quan khám phá khu vực hang động.

Được biết, hang Ngườm Pục là một hang nằm sâu trong dãy núi đá giáp ranh giữa xã Lê Lợi huyện Thạch An (Cao Bằng) và xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định (Lạng Sơn). Hang có độ sâu gần 100 mét tính từ cửa vào, trải dài với hệ thống nhũ đá nguyên sơ và rất đẹp nhưng chưa được nhiều người biết đến. Địa hình trong hang tương đối hiểm trở, muốn đến đây khám phá thì du khách phải chui qua các khe đá hẹp, sườn núi hiểm trở. Hang Ngườm Pục mới được phát hiện, nên trước đó chưa nằm trong danh sách các điểm danh lam, thắng cảnh của Cao Bằng. Với vẻ đẹp hấp dẫn và được chia sẻ qua mạng xã hội vào thời gian gần đây, Ngườm Pục đang thu hút khá nhiều du khách đến khám phá. Hiện nay cá cơ quan chức năng của tỉnh đang tiến hành các thủ tục có liên quan thực hiện công tác khảo sát để lập hồ sơ xếp hạng di tích danh thắng.

create

P.V / Baocaobang.com.vn